Bandene Slätten

Jan-Olof och Lena Johansson driver gården Bandene Slätten. Vår resa startade 1985 med 12 kor, när vår gamla lagård inte gick att använda till ungdjur mer byggde vi ett stall med mjölkrobot för 80 djur och mjölkgrop.  Idag har vi ca 100 kor och 60 ungdjur i det nya stallet. Vi har 4 barn + ett litet barnbarn.