Vår ledning och styrelse

Dalsspira grundades 2006 av Carina Alexandersson och noterades på AktieTorget 21 dec 2015. På introduktionsdagen hade Dalsspira ca 470 aktieägare. Aktiens utveckling kan du följa på vår sida på AktieTorget. Inför noteringen på AktieTorget bildades en operativ och omfattande styrelse.

 

Hans Jacobsson

Hans Jacobsson, styrelsens ordförande.

Hans har tidigare bland annat arbetat på General Mills och inom Bure-sfären.
Numera CFO på Nowa Kommunikation AB, styrelseordförande i Zinzino AB och Alvestaglass AB
samt styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia AB och Superfruit AB.

 

 

 

Anders Forsdahl

Anders Forsdahl, ledamot.

Lantmästare. Äger och driver gården Näsbön med getmjölk- och nötköttsproduktion. Ansvarar för driften av fjärrvärmeverket i Ed. Har tidigare varit förtroendevald i flera av lantbrukets föreningar så som Lantmännen, LRF, Scan och Semin.

 

 

Carina Johansson

Carina Alexandersson, ledamot.

Grundare till Dalsspira. Har drivit mejeriverksamhet sedan 2001, bland annat i form av Gässbo Getgård. Utbildad lantbrukare och mejerist med erfarenhet av arbete på farm i Canada.

 

 

 

Irene Axelsson

Irene Axelsson, ledamot.

Civilekonom. Iréne är verksam som konsult och har erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Iréne har bl.a. haft olika befattningar inom Bure,varit CFO på Santa Maria samt det noterade bolaget Cryptzone. Iréne har stor erfarenhet av styrelsearbete och börsnoteringar och är idag VD i Tholin & Larsson-Gruppen samt styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia.

 

 

Patrik Strömsnes

Patrick Strömsnes, ledamot.

Utbildad inom IHM och SIMI i Köpenhamn, Patrick är idag VD för Vidal Scandinavia AB, han har tidigare varit försäljnings ansvarig inom Fria Bröd, General Mills och flera bolag inom Orkla gruppen.

 

 

Malin Jakobsson

Malin Jakobsson, VD.

Fil kand i folkhälsovetenskap. Anställd på Dalsspira sedan 2012 och då arbetat framförallt med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Kunskaper inom företags- och personalekonomi, bokföring och kommunikation.

 

 

 

Affärsidé

Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala get- och komjölksprodukter med god smak, unika egenskaper med en känsla av äkta mathantverk. Med Dalsspiras produkter kan du göra ett val som känns bra i magen. Vi strävar efter 100 % leveranssäkerhet, bemötande och service i toppklass.

För mer info kontakta
Malin Jakobsson, VD
Tel: 0528-50001, 076-3360556