Vår ledning och styrelse

Dalsspira grundades 2006 av Carina Johansson och noterades på AktieTorget 21 dec 2015. På introduktionsdagen hade Dalsspira ca 470 aktieägare. Aktiens utveckling kan du följa på vår sida på AktieTorget. Inför noteringen på AktieTorget bildades en operativ och omfattande styrelse.

 

Hans Jacobsson

Hans Jacobsson, styrelseordförande.

Civilekonom. Hans har tidigare bland annat arbetat på General Mills och inom Buresfären. Numera VD för Rootfruit Scandinavia AB, och styrelseordförande i Zinzino AB och styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB.

 

 

 

Anders Forsdahl

Anders Forsdahl, ledamot.

Lantmästare. Äger och driver gården Näsbön med getmjölk- och nötköttsproduktion. Ansvarar för driften av fjärrvärmeverket i Ed. Har tidigare varit förtroendevald i flera av lantbrukets föreningar så som Lantmännen, LRF, Scan och Semin.

 

 

Carina Johansson

Carina Johansson, ledamot.

Grundare till DalsSpira. Har drivit mejeriverksamhet sedan 2001, bland annat i form av Gässbo Getgård. Utbildad lantbrukare och mejerist med erfarenhet av arbete på farm i Canada.

 

 

 

Irene Axelsson

Irene Axelsson, ledamot.

Civilekonom. Iréne är verksam som konsult och har erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Iréne har bl.a. haft olika befattningar inom Bure,varit CFO på Santa Maria samt det noterade bolaget Cryptzone. Iréne har stor erfarenhet av styrelsearbete och börsnoteringar och är idag VD i Tholin & Larsson-Gruppen samt styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia.

 

 

Patrik Strömsnes

Patrick Strömsnes, ledamot.

Marknadsekonom vid IHM Business School och en masterexamen vid SIMI i Köpenhamn. Patrick är idag VD för Vidal Scandinavia AB. Han har tidigare varit säljchef på Frida Bröd, General Mills och olika bolag i Orklagruppen. Patrick har ett stort kontaktnät på central nivå inom olika livsmedelskedjor och grossistverksamheter.

 

 

Malin Jakobsson

Malin Jakobsson, VD.

Fil kand i folkhälsovetenskap. Anställd på Dalsspira sedan 2012 och då arbetat framförallt med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Kunskaper inom företags- och personalekonomi, bokföring och kommunikation.

 

 

 

Affärsidé

Dalsspira erbjuder ett hälsosamt och lokalt alternativ av svenska getmjölksprodukter. Genom distributionsavtal med de största livsmedelskedjorna i Sverige vill vi nu kunna möta den ökade efterfrågan på lokala mjölkprodukter i hela landet. Till våren startar Dalsspira även med försäljning av närproducerad komjölk. Mjölken kommer att kosta lite mer och självfallet kommer producenten att få mer betalt.

För mer info kontakta
Malin Jakobsson, VD
Tel: 0528-50001, 076-3360556