Hässlebräcka Gård

Hässlebräcka gård drivs av Anders Andersson i Hedekas, Bohuslän.