Mjölk

Mer pengar till din bonde!

Dalsspira mejeri värnar om det svenska lantbruket. Det var därför ett naturligt val för oss att ta steget vidare till att börja producera lokal mjölk som kostar vad en mjölk borde kosta. Detta bidrar till:

  • Flera bönders överlevnad
  • Fler arbetstillfällen på landsbygden
  • Öppna landskap och en hög biologisk mångfald
  • Korta transporter
  • Svenskt näringsliv 

Mjölken i våra förpackningar kommer från gårdar i mejeriets närområde i Dalsland och Bohuslän och finns till försäljning i butiker från Åmål – Vänersborg – Uddevalla – Strömstad – Stenungsund – Stora Höga – Göteborg och de flesta butiker däremellan.

Sortimentet består av standardmjölk 3% , mellanmjölk 1,5% och lättmjölk 0,5%.  Alla i praktisk Tetra Pak.

Lättmjölk

Lokalproducerad färsk, lågpastöriserad lättmjölk. Sänkt fetthalt ger lägre innehåll av vitaminer därför berikas lättmjölken med extra A- och D-vitaminer. Fetthalt 0.5%. Förpackning: 1 liter.

Mellanmjölk

Lokalproducerad färsk, lågpastöriserad mellanmjölk. Sänkt fetthalt ger lägre innehåll av vitaminer därför  berikas mellanmjölken med extra A- och D-vitaminer. Fetthalt 1.5%. Förpackning: 1 liter.

Standardmjölk

Lokalproducerad färsk, lågpastöriserad standardmjölk utan tillsatser. Fetthalt 3%. Förpackning: 1 liter.