Finansiella rapporter

Våra finansiella rapporter listas nedan i pdf-format och kan öppnas och laddas ner.

Delårsrapport Q3 Dalsspira mejeri – 2017-10-18
Halvårsrapport Dalsspira mejeri  – 2017-08-24
Delårsrapport Q1 2017-05-08

Årsredovisning 2015/2016

Bokslutskommuniké 2015/2016 
Delårsrapport Q4 2016-11-18
Delårsrapport Q3 2016-08-19
Delårsrapport Q2 2016-05-20
Kvartalsredogörelse Q1 2016-02-26

Bolagsordning
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Bolagsstämma 11 maj 2017

Protokoll fört vid årsstämma maj 2017
Kallelse årsstämma 2017 Dalsspira
Fullmaktsformulär årsstämma 2017 Dalsspira

Här kan du ta del av Dalsspiras investeringsmemorandum från nyemissionen i november 2015

Memorandum Dalsspira
Teaser DalsSpira

Tidsplan för finansiell rapportering

2017-11-16 Kvartalsrapport 3
2018-02-28 Bokslutskommuniké