Finansiella rapporter

Våra finansiella rapporter listas nedan i pdf-format och kan öppnas och laddas ner.

Årsredovisning 2015/2016

Bokslutskommuniké 2015/2016 Dalsspira mejeri
Delårsrapport Q4 2016-11-18 Dalsspira mejeri
Delårsrapport Q3 2016-08-19 Dalsspira mejeri
Delårsrapport Q2 2016-05-20 Dalsspira mejeri
Kvartalsredogörelse Q1 2016-02-26 Dalsspira mejeri

Bolagsordning
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Här kan du ta del av Dalsspiras investeringsmemorandum från nyemissionen i november 2015

Memorandum Dalsspira
Teaser DalsSpira

Tidsplan för finansiell rapportering

2017-02-27 Bokslutskommuniké