Vår ledning och styrelse

Dalsspira grundades 2006 av Carina Alexandersson och noterades på Spotlight Stock Market 21 dec 2015. På introduktionsdagen hade Dalsspira ca 470 aktieägare. Aktiens utveckling kan du följa på vår sida på Spotlight Stock Market . Nedan presenteras Dalsspiras styrelse.

Michael Johansson, styrelsens ordförande

Michel Johansson är ekonom och driver idag konsultföretaget Topox AB.  Under de senaste tio åren har han där arbetat med rådgivning och företagsutveckling i olika branscher. Därutöver har han tjugoårig erfarenhet från livsmedelsbranschen. Vidare är Michael också sedan tio år ordförande i Aktiespararnas lokalavdelning i Vänersborg.

 

 

Mikael Olsson, ledamot

Mikael Olsson har nyligen klivit in som storägare i Dalsspira och är idag operativt involverad i mejeriet. Mikael är även ägare och VD för Kroppefjälls hotellanläggning och engagerad i utvecklingsbolag.

 

 

 

Göran Nyström, ledamot

Göran Nyström är mejerikonsult med gedigen bakgrund inom mejeribranchen. Göran har bland annat varit ostansvarig och produktionschef på Skånemejerier, VD för Skottorps mejeri och sitter idag även som styrelseordförande i EMÅ mejeriet. Utöver detta driver han Nyströms Smak.

 

 

 

Malin Jakobsson, ledamot och VD

Fil kand i folkhälsovetenskap. Anställd på Dalsspira sedan 2012 och då arbetat framförallt med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Kunskaper inom företags- och personalekonomi, bokföring och kommunikation.      

 

 

 

Anders Forsdahl

Anders Forsdahl, suppleant

Lantmästare. Äger och driver gården Näsbön med getmjölk- och nötköttsproduktion. Ansvarar för driften av fjärrvärmeverket i Ed. Har tidigare varit förtroendevald i flera av lantbrukets föreningar så som Lantmännen, LRF, Scan och Semin.    

 

 

Affärsidé

Dalsspira erbjuder svenska konsumenter lokala komjölksprodukter med god smak, unika egenskaper med en känsla av äkta mathantverk. Med Dalsspiras produkter kan du göra ett val som känns bra i magen. Vi strävar efter 100 % leveranssäkerhet, bemötande och service i toppklass. För mer info kontakta Malin Jakobsson, VD Tel: 0528-50001, 076-3360556