Hej! Här kan ni ta del av försäljningen under december för Dalsspira mejeri.