google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

Investor relation

Dalsspira mejeris aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-21 under kortnamnet (SPIRA) och handlas via banker och fondkommissionärer

Ledning och styrelse

Dalsspira grundades 2006 av Carina Alexandersson och noterades på Spotlight Stock Market 21 dec 2015. På introduktionsdagen hade Dalsspira ca 470 aktieägare. Aktiens utveckling kan du följa på vår sida på Spotlight Stock Market. Nedan presenteras Dalsspiras styrelse.

Mats Ekberg

Styrelsens ordförande

Thore Johansson

Ledamot

Peter Jaern

Ledamot

Carina Alexandersson

Ledamot