google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

PRESSRELEASER

2022-12-14
Dalsspira mejeri AB informerade igår om att styrelsen beslutat om att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och i stället ansöker om konkurs. Vänersborgs tingsrätt har via en underrättelse den 13 december 2022 utfärdat konkursbeslut och utsett advokat Staffan Karnå vid Advokatfirman Kjällgren AB till konkursförvaltare. Beslutet innebar att handel i bolagets aktie inte var igång under gårdagen och någon handel i aktien kommer inte att äga rum under innevarande vecka. Styrelsen har tillsammans med Spotlight Stock Market beslutat att aktien ska avnoteras från marknadsplatsen efter börsens stängning torsdag den 15 december 2022.

2022-12-12
Dalsspira Mejeri AB meddelar att styrelsen i dag beslutat om att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och i stället ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på att det inte gått att vända verksamhetens negativa resultatutveckling och kassaflöde. Styrelsen ser inga möjligheter att fullgöra de förpliktelser om att betala det belopp som skulle följa av en fastställd ackordsuppgörelse.

2022-11-25
Aktieägarna i Dalsspira mejeri AB, 556530-6643, kallas härmed till extra bolagsstämma och tillika första kontrollstämma.

2022-11-11
Dalsspira Mejeri AB har skickat ut ett ackordsförslag till samtliga borgenärer. Svar på ackordsförslaget har erhållits av så stor andel av borgenärerna att styrelsen beslutat att i dag ansöka hos Vänersborgs tingsrätt om fastställande av föreslaget.

2022-11-03
Styrelsen i Dalsspira Mejeri AB undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

2022-10-07
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har utsett Peter Jaern till ny VD efter det att Madelene Enarsson på egen begäran avgått som VD. Madelene återgår till sin tidigare tjänst som försäljnings- och marknadschef för Dalsspira.

2022-10-07
Tingsrätten i Vänersborg beviljade den 16 juni Dalsspira mejeris ansökan om företagsrekonstruktion och utsåg Marcus Wenner som rekonstruktör. Idag har tingsrätten beviljat ytterligare tre månaders tid för bolaget att genomgå rekonstruktionsförfarandet. 

2022-08-29
Rättelsen avser felaktig rubriksättning i tidigare pressmeddelande där stämman benämndes som årsstämma istället för extra bolagsstämma.  

2022-08-15
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till extra bolagsstämma.

2022-08-15
Till VD för Dalsspira mejeri AB utses Madelene Enarsson. Madelene är sedan februari 2022 försäljnings- och marknadschef för Dalsspira och efterträder Mikael Olsson som lämnar bolaget. 

2022-08-15
Tidigare pressmeddelande Kallelse till extra bolagsstämma i Dalsspira mejeri AB som offentliggjordes idag kl. 06:28 publicerades av misstag med felaktig avstämningsdag. Rätt avstämningsdag är fredag den 19 augusti 2022.

2022-08-12
Thorbjörn Leu, ledamot i Dalsspira mejeri sedan juni 2022, avgår på egen begäran ur styrelsen. Huvudägarna och styrelsen har påbörjat arbetet med att komplettera styrelsen och kommer att kalla till extra bolagsstämma när det är klart.

2022-06-29
Mikael Olsson valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 1 849 675 aktier av totalt 10 925 288 aktier representerade, vilket motsvarar 17 % av rösterna.

2022-06-29
Thore Johansson, ledamot i Dalsspira mejeri sedan årsstämman i maj 2022, har avböjt omval på grund av hälsoskäl. Huvudägarna presenterar i stället Carina Alexandersson som förslag till ordinarie ledamot.

Thore Johansson, ledamot i Dalsspira mejeri sedan årsstämman i maj 2022, har avböjt omval på grund av hälsoskäl. Huvudägarna presenterar i stället Carina Alexandersson som förslag till ordinarie ledamot.

2022-06-22
Huvudägarna är nu klara med arbetet att ta fram förslag till ny styrelse för bolaget och ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Mikael Olsson och Thore Johansson samt nyval av Mats Ekberg och Torbjörn Leu. Mats Ekberg föreslås även till styrelsens ordförande.

2022-06-16
Vänersborgs Tingsrätt har under eftermiddagen beslutat om företagsrekonstruktion för Dalsspira mejeri AB.

2022-06-15
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har i eftermiddag beslutat om att lämna in en ansökan om företagsrekonstruktion vid Vänersborgs tingsrätt. Ansökan om företagsrekonstruktion är en följd av den likviditetsbrist som bolaget haft som en följd av det ändrade köpbeteendet som blivit en effekt av covid-pandemin vilket påverkat verksamheten negativt. Styrelsen anser beslutet nödvändigt för att ge bolaget den tid som behövs för att genomföra operativa- och organisatoriska förändringar för lönsam tillväxt.

2022-06-15
För maj 2022 uppgick försäljningen till 1 945 tkr (2 222 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år.

2022-06-15
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma den 29 juni.

2022-06-08
Anna Petersson, ledamot i Dalsspira mejeri sedan 2021, avgår på egen begäran ur styrelsen. Huvudägarna och styrelsen har sedan tidigare påbörjat arbetet med att komplettera styrelsen och kommer att kalla till extra bolagsstämma när det är klart.

2022-05-29
Dalsspiras ordförande Per Lönn har idag meddelat bolaget att han frånträder sin position på grund av personliga skäl. Mattias Gunnarson som är nära vän till Per väljer även han att lämna styrelsen till följd av Pers avgång.  Huvudägarna och styrelsen har påbörjat arbetet med att komplettera styrelsen och kommer att kalla till extra bolagsstämma när arbetet är klart.

2022-05-20
Ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Mikael Olsson, Anna Pettersson samt Per Lönn, samt nyval av Thore Johansson och Mattias Gunnarsson.

2022-05-11
För april 2022 uppgick försäljningen till 2 658 tkr (2 255 tkr) vilket motsvarar en ökning med 18 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 7 862 tkr (9 200 tkr), en minskning med 14 % jmf mot föregående år.

2022-04-29
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

2022-04-28
Under maj månad börjar Dalsspira leverera ut de nya smaksatta Grillostarna som produktutvecklats fram på mejeriet under vintern. Ostarna kommer att säljas på Ica butiker runt om i Sverige via butikspackavtal, på Coop i Bohuslän/Dalsland, Coop Göteborg samt på utvalda lokala Citygross butiker.

 Smakerna som lanseras är Vitlök samt BBQ/Chili, dessutom lanseras en Grillostburgare i 2-pack med något högre vikt än vad som finns på marknaden har idag.

2022-04-26
Dalsspira mejeri AB avslutade den 5 april teckningsperioden för innehavare av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 2. Lösen av teckningsoptionerna tillförde Dalsspira 960 tkr före emissionskostnader som uppgick till 50 tkr.

2022-04-08
Under perioden 21 mars – 5 april 2022 har innehavare av teckningsoptioner i Dalsspira mejeri AB av serie 2021/2022 TO2 kunnat teckna aktier med stöd av dessa. Totalt nyttjades 1 643 484 teckningsoptioner för teckning av 821 742 aktier, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 81,33 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna har Dalsspira mejeri tillförts 960tkr före emissionskostnader vilka beräknas till femtiotusen kronor.

2022-04-05
För mars 2022 uppgick försäljningen till 1 671 tkr (2 495 tkr) vilket motsvarar en minskning med 33 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 5 204 tkr (6 945 tkr), en minskning med 25 % jmf mot föregående år.

2022-03-21
Här kan du ladda ner anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 2 i Dalsspira mejeri med samtidig betalning.

2022-03-21
De teckningsoptioner TO2 som emitterades i samband med Dalsspira mejeris företrädesemission under 2021 kan nu nyttjas för köp av aktier genom teckning under perioden 21 mars – 5 april 2022. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie för 1,17 kronor.

2022-03-15
Dalsspira mejeri AB (Dalsspira) offentliggör idag den 15 mars 2022 nyttjandekursen för teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO 2).

2022-03-15
RÄTTELSEN avser nyttjandekursen.

 

Dalsspira mejeri AB (Dalsspira) offentliggör idag den 15 mars 2022 nyttjandekursen för teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO 2).

2022-03-09
För februari 2022 uppgick försäljningen till 1 770 tkr (2 304 tkr) vilket motsvarar en minskning med 23 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 3 532 tkr (4 450 tkr), en minskning med 21 % jmf mot föregående år.

2022-02-11
För januari 2022 uppgick försäljningen till 1 762 tkr (2 146 tkr) vilket motsvarar en minskning med 18 % jämfört med föregående år.

2022-02-11
Rättelsen avser avsaknad av MAR etikett i webbversionen av utskicket. För januari 2022 uppgick försäljningen till 1 762 tkr (2 146 tkr) vilket motsvarar en minskning med 18 % jämfört med föregående år.

2022-01-11
För december 2021 uppgick försäljningen till 2 305 tkr (2 376 tkr) vilket motsvarar en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 26 074 tkr (30 700 tkr), en minskning med 15 % jmf mot föregående år. 

2021-12-17
Styrelsen i Dalsspira mejeri har idag, den 17 december, beslutat att utse Mikael Olsson till VD från och med den 1 januari 2022. Malin Jakobsson, som varit verksam i bolaget under lång tid och VD sedan 2015, är även fortsättningsvis en nyckelperson för Dalsspira och har därför utsetts till vice VD med särskilt fokus på marknad och försäljning och kvarstår som VD under återstoden av 2021.

2021-12-07
November påverkas negativt med ca 150 tkr i förlorad försäljning som mejeriet tvingats återkalla på grund av kvalitetsproblem med inlevererarad råvara.  Justerat för detta hade försäljningen uppgått till ca 1 679 tkr och en omsättningsminskning med 21% i november. För november 2021 uppgick försäljningen till 1 529 tkr (2 133 tkr) vilket motsvarar en minskning med 28 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 23 808 tkr (27 631 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.

2021-11-08
För oktober 2021 uppgick försäljningen till 1 850 tkr (2 242 tkr) vilket motsvarar en minskning med 17 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 22 240 tkr (25 498 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.                        

2021-11-01
Dalsspira ingick i somras ett nationellt samarbete med Lidl om leverans av yoghurt till Lidl i Sverige och nu är leveranserna igång. Det innebär att Dalsspiras yoghurt nu finns i Lidls samtliga drygt 200 butiker runt om i landet. Samarbetet gäller två smaksatta yoghurtsorter – Hallon och Päron/Vanilj som saluförs under Dalsspiras varumärke.

2021-10-08
För september 2021 uppgick försäljningen till 1 998 tkr (2 431 tkr) vilket motsvarar en minskning med 8 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 20 389 tkr (23 257 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.

2021-09-24
I veckan stod det klart att Dalsspira mejeri vann den offentliga upphandlingen av mejeriprodukter i Dalsland med start juni 2022. Dalsspira har sedan tidigare levererat mjölk i 1 liter till Dalslandskommunerna men kommer nu efter avtalet att utvidga med mjölk i 10 liter till skolor samt yoghurt och grädde.

2021-09-24
Dalsspira mejeri AB avslutade den 7 september sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Dalsspira 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,25 MSEK.

2021-09-10
Dalsspira mejeri AB avslutade tisdag den 7 september 2021 sin företrädesemission. Emissionen om drygt 4 MSEK tecknades till 151 %, varav 79 % tecknades med företräde. Dalsspira tillförs därmed 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,25 MSEK.

2021-09-09
För augusti 2021 uppgick försäljningen till 2 070 tkr (2 431 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 18 392 tkr (21 080 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.

2021-09-02
Dalsspira mejeri AB inbjuder till webinarium i kväll kl 17.00-18:00 med anledning av pågående nyemission. Webinariumet sker via Teams. För att delta sänd ett mail till malin@dalsspira.se så erhålls inbjudan i retur. På webinariumet kommer VD Malin Jakobsson och styrelseordförande Per Lönn att presentera den senaste tidens utveckling i bolaget och de spännande saker som är på gång. Det går även att ställa frågor till dessa. Alla hjärtligt välkomna att delta.

2021-08-23
Idag inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen tillför bolaget drygt 4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen genomförs i form av Units där varje Unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att i mars/april 2022 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av då aktuell aktiekurs. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare, men även övriga investerare är välkomna att teckna sig i emissionen. Av emissionslikviden har större ägare, inklusive styrelseledamot Mikael Olsson och styrelseordförande Per Lönn, förbundit sig att teckna aktier för drygt 1,5 MSEK vilket motsvarar 38 procent av emissionen.

2021-08-13
Dalsspira har ingått samarbete med Lidl om leverans av yoghurt till Lidls tre lager i Sverige. Samarbetet startar i november och gäller två smaksatta yoghurtsorter – Hallon och Päron/Vanilj som kommer att saluföras under Dalsspiras varumärke.

 

2021-08-12
För juli 2021 uppgick försäljningen till 2 599 tkr (2 970 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 16 322 tkr (18 649 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.                        

2021-08-12
Rättelse avser: Korrigering av villkor för företrädesemission. Efter avstämning med Euroclear har Styrelsen i Dalsspira mejeri beslutat om en mindre korrigering av villkoren för den företrädesemission som offentliggjordes den 11 augusti 2021. De förändrade villkoren innebär inte någon förändring av antalet nyemitterade aktier eller teckningskurs för de Units som emissionen omfattar utan är primärt av teknisk karaktär.

2021-08-11
Styrelsen i Dalsspira mejeri har, med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 28 maj 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Dalsspira drygt 4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomförs i form av Units där varje Unit består av en aktie och för varje två Units som tecknas erhålls även en teckningsoption. Teckningsoptionen som kommer att handlas på Spotlight Stock Market kommer att ge innehavaren rätt att i mars/april 2022 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av då aktuell aktiekurs.

2021-07-13
Dalsspiras Grillost blir Bäst i Test och beskrivs som ”närapå perfekt och solklar vinnare” när Aftonbladet testar olika varianter av Halloumi och Grillostar. ”Aftonbladet lyfter upp att den svenska grillosten blir allt vanligare i butiker och anger att en möjlig förklaring till det kan vara oro över den stora antibiotikaanvändningen i Cyperns lantbruk. Att Dalsspira får högsta betyg är en bekräftelse på att vårt hantverksmässigt gjorda Grillost från våra lokala gårdar i Dalsland håller hög klass och uppskattas av de som testat den. För ett litet mejeri som Dalsspira är det inte alltid så lätt att nå ut till slutkonsumenten men Aftonbladets test visar att vår Grillost står sig väldigt bra i konkurrensen mot betydligt större varumärken vilket vi är väldigt stolta över”, säger VD Malin Jakobsson.

2021-07-07
För juni 2021 uppgick försäljningen till 2 348 tkr (2 778 tkr) vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 13 722 tkr (15 697 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.

2021-06-30
Under juni månad har ett samarbete om legoproduktion av Grillost till Wermlands mejeriet inletts. Grillosten kommer att säljas under Wermlands mejeriets varumärke till Wermlands kunder. Läs mer under bifogad länk.

2021-06-11
För maj 2021 uppgick försäljningen till 2 222 tkr (2 927 tkr) vilket motsvarar en minskning med 24 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 11 422 tkr (12 953 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.

2021-05-06
För april 2021 uppgick försäljningen till 2 255 tkr (2 534 tkr) vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 9 200 tkr (10 027 tkr), en minskning med 8 % jmf mot föregående år.

2021-05-03
Dalsspira mejeri AB offentliggjorde den 26 mars 2021 att bolaget genomfört en riktad emission om 575 000 aktier till Per Lönn vilket tillförde bolaget 1,5 MSEK. Emissionen registrerades den 28 april 2021 på Bolagsverket.

2021-04-08
För mars 2021 uppgick försäljningen till 2 499 tkr (2 537 tkr) vilket motsvarar en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 6 949 tkr (7 493 tkr), en minskning med 7 % jmf mot föregående år.

2021-03-26
I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Dalsspira Mejeri AB (”Bolaget”) den 28 maj 2020 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 575 000 aktier. Nyemissionen tecknas av Per Lönn (”Investeraren”), via Avanza Pension.

2021-03-08
För februari 2021 uppgick försäljningen till 2 302 tkr (2 419 tkr) vilket motsvarar en minskning med 5 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 4 450 tkr (4 956 tkr), en minskning med 5 % jmf mot föregående år.

2021-02-23
Från och med februari 2021 kommer Dalsspira att producera grillost åt Svenska Hamburgare AB. Osten kommer att tillföra marknaden en helt ny produkt genom att säljas styckfryst i flerpack. Grillosten blir därmed ännu mer användarvänlig och risken för onödigt svinn minimeras – något som är till för nytta för både restauranger och offentliga kök men även för de mindre privata hushållen.

2021-02-15
Under februari månad inleds samarbete mellan Dalsspira mejeri och Sibylla (Nordic Fast Food AB). Samarbetet innebär att Dalsspira framöver kommer att producera Sibyllas nylanserade svenska Grillost-burgare. Grillosten kommer att ingå i en av Sibyllas rikstäckande menyer, gemensamt för rikstäckande menyer är att de skall finnas på samtliga enheter runt om i landet.

2021-02-09
För januari 2021 uppgick försäljningen till 2 146 tkr (2 537 tkr) vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med föregående år.

2021-01-11
För december 2020 uppgick försäljningen till 2 376 tkr (2 626 tkr) vilket motsvarar en minskning med 9,5 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 30 007 tkr (29 145 tkr), en ökning med 3 % jmf mot föregående år.

2020-12-22
I tidigare utsänt pressmeddelande fanns endast MAR hänvisningen med i PDF versionen.

2020-12-10
För november 2020 uppgick försäljningen till 2 133 tkr (2 427 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 27 631 tkr (26 519 tkr), en ökning med 4 % jmf mot föregående år.

2020-11-04
För oktober 2020 uppgick försäljningen till 2 242 tkr (2 527 tkr) vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 25 498 tkr (24 092 tkr), en ökning med 6 % jmf mot föregående år.

2020-10-09
För september 2020 uppgick försäljningen till 2 176 tkr (2 311 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

2020-10-09
Rättelsen avser att MAR etikett endast var med i PDF versionen.

För september 2020 uppgick försäljningen till 2 176 tkr (2 311 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

2020-09-10
För augusti 2020 uppgick försäljningen till 2 431 tkr (2 564 tkr) vilket motsvarar en minskning med 5 % jämfört med föregående år.

2020-08-12
För juli 2020 uppgick försäljningen till 2 970 tkr (2 657 tkr) vilket motsvarar en ökning med 12 % jämfört med föregående år.

2020-07-28
Dalsspira erhöll under vintern 2019 ett centralt avtal med Axfood som innebar att Dalsspiras Grillost placerades in på alla Hemköp- och Tempobutiker i landet. Utöver det blev sortimentet även valbart för Willys och Snabbgross. Det nya avtalet som börjar gälla v 37 2020 innebär att Dalsspira utökar sitt avtal till att även Willys kommer ha Dalsspira Grillost i ordinarie sortiment i landets samtliga butiker.

2020-07-13
För juni 2020 uppgick försäljningen till 2 726 tkr (2 286 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

”Vi är väldigt glada för försäljningsökningen men trots ökad omsättning märker vi att den säsongsmässiga uppgången på västkusten har varit lägre, en trolig anledning är minskat resande under pandemin”, säger VD Malin Jakobsson.

2020-06-08
För maj 2020 uppgick försäljningen till 2 927 tkr (2 453 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

2020-05-28
Kommuniké från årsstämma den 28 maj 2020. 

2020-05-27
Från och med vecka 24 kan du beställa en burgare med Dalsspira Grillost på snabbmatskedjan Jureskogs. Med samma grundvärderingar om vikten av svenska produkter är det ett samarbete som känns bra i magen.

2020-05-11
För april 2020 uppgick försäljningen till 2 534 tkr (2 437 tkr) vilket motsvarar en ökning med 4 % jämfört med föregående år.

2020-04-29
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

2020-04-28
Dalsspira mejeri AB avslutade den 11 mars sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Dalsspira 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,25 MSEK.

2020-04-09
För mars 2020 uppgick försäljningen till 2 537 tkr (2 382 tkr) vilket motsvarar en ökning med 6 % jämfört med föregående år.

2020-03-13
Dalsspira mejeri AB avslutade onsdag den 11 mars sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK tecknades till 4,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 87 %. Dalsspira tillförs därmed 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,25 MSEK. Emissionen tecknades till 80 procent med stöd av teckningsrätter.

2020-03-05
För februari 2020 uppgick försäljningen till 2 419 tkr (2 103 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

2020-02-24
Idag inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen tillför bolaget 4,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare, men även övriga investerare är välkomna att teckna sig i emissionen. Av emissionslikviden har större ägare i Dalsspira mejeri på förhand förbundit sig att teckna 1,8 MSEK vilket motsvarar 38 procent av emissionen.

2020-02-10
Styrelsen i Dalsspira mejeri har beslutat, med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 25 maj 2019, att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Dalsspira 4,6 MSEK före emissionskostnader. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK.

2020-02-10
Dalsspira tidigarelägger bokslutskommunikén för 2019, nytt datum är onsdagen den 12 februari 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 februari, 2020.

2020-02-05
För januari 2020 uppgick försäljningen till 2 537 tkr (2 371 tkr) vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år.

2020-01-13
För december 2019 uppgick försäljningen till 2 626 tkr (2 267 tkr) vilket motsvarar en ökning med 16 % jämfört med föregående år.

2019-12-17
Från och med v. 8 2020 börjar Dalsspira leverera sin lokalproducerade Grillost till Axfood. Avtalet innebär att Dalsspiras Grillost skall finnas i sortimentet hos landets drygt 200 Hemköpsbutiker och 150 Tempobutiker. Vidare kommer Grillosten att bli tillgänglig för alla landets Willys- och Snabbgrossbutiker att beställa hem.

2019-12-05
För november 2019 uppgick försäljningen till 2 427 tkr (2 085 tkr) vilket motsvarar en ökning med 16 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 26 519 tkr (22 401 tkr), en ökning med 18 % jmf mot föregående år.

2019-11-14
För oktober 2019 uppgick försäljningen till 2 527 tkr (2 136 tkr) vilket motsvarar en ökning med 18 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 24 092 tkr (20 316 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

2019-10-10
För september 2019 uppgick försäljningen till 2 311 tkr (2 007 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 21 565 tkr (18 180 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

2019-09-11
För augusti 2019 uppgick försäljningen till 2 564 tkr (2 189 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 19 254 tkr (16 173 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

2019-08-15
Efter stor efterfrågan på svensk grillost kan vi glatt meddela att Dalsspira mejeri nu kan erbjuda sin lokalt producerade Grillost till alla Sveriges Ica butiker. Avtalet mellan Ica Sverige och Dalsspira innebär att Dalsspiras Grillost från och med den 20:e augusti finns beställningsbar för drygt 1 200 butiker runt om i landet.

2019-08-06
För juli 2019 uppgick försäljningen till 2 657 tkr (2 229 tkr) vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 16 690 tkr (13 984 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

2019-07-17
De aktier som tillkom vid lösen av teckningsoptioner av serie TO 1 har nu registrerats hos Bolagsverket. Aktierna kommer att vara tillgängliga för handel på respektive persons VP-konto eller depå för de som löste in optionerna från och med den 26 juli 2019.

2019-07-11
För juni 2019 uppgick försäljningen till 2 286 tkr (1 989 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 14 033 tkr (11 754 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

2019-06-28
Den 4 juni 2019 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med att Dalsspira mejeri AB genomförde en företrädesemission i november 2018. Totalt nyttjades 700 132 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 35 procent. Dalsspira mejeri tillförs genom teckningsoptionerna drygt 2,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

2019-06-03
För maj 2019 uppgick försäljningen till 2 458 tkr (1 964 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 11 753 tkr (9 765 tkr), en ökning med 20 % jmf mot föregående år.

2019-05-31
Från årsstämma den 31 maj 2019. 

2019-05-24
Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Malin Jakobsson (VD), Mikael Olsson och Göran Nyström samt nyval av Michael Johansson som ordförande för styrelsen.

2019-05-24
Last day of trading in the company’s subscription option, SPIRA TO 1, is May 31, 2019

2019-05-20
Idag inleds teckningsperioden för TO 1. Genom de teckningsoptioner, TO 1, som emitterades vid företrädesemissionen hösten 2018 kan aktier tecknas under perioden 20 maj – 4 juni 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 3,30 kronor.

2019-05-06
För april 2019 uppgick försäljningen till 2 437 tkr (1 797 tkr) vilket motsvarar en ökning med 36 % jämfört med föregående år.

”Under april månad slutade vi att leverera getmjölksprodukter till handeln för att kunna göra viktiga besparingar för Bolaget, att vi trots detta sätter nytt försäljningsrekord ger vind i ryggen. Vi är snart 20 % ackumulerad ökning mot förgående år och genom att tillsammans med denna ökning fortsätta hålla i kostnaderna jobbar vi vidare mot break even för företaget ”, säger VD Malin Jakobsson.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 9 295 tkr (7 801 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.

2019-05-03
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

2019-04-11
Dalsspira utvecklar ostsortimentet baserat på komjölk. 

2019-04-10
För mars 2019 uppgick försäljningen till 2 384 tkr (2 180 tkr) vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med föregående år.

”Det är fantastiskt kul att både växa mot föregående år eftersom jämförelsen är tuff när påskinförsäljningen skedde redan i mars 2018, men även att vi slår vårt försäljningsrekord sedan Dalsspiras start. Nu jobbar vi mot nya högre försäljningsmål”, säger VD Malin Jakobsson.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 6 858 tkr (5 966 tkr), en ökning med 15 % jmf mot föregående år.

2019-04-01
I samråd med sin getmjölksleverantör har Dalsspira beslutat att stänga getmjölkssortimentet from april 2019.

2019-03-13
För februari 2019 uppgick försäljningen till 2 103 tkr (1 802 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 4 474  tkr (3 785 tkr), en ökning med 18 % jmf mot föregående år.

2019-02-07
För januari 2019 uppgick försäljningen till 2 370 tkr (1 983 tkr) vilket motsvarar en ökning med 20 % jämfört med föregående år.

”Vi är väldigt glada och nöjda med den fantastiska försäljningsutvecklingen under januari som traditionellt sett är en av årets lägst inkomstbringande månader”, säger VD Malin Jakobsson.

2019-01-14
För december 2018 uppgick försäljningen preliminärt till 2 267 tkr (2 120 tkr) vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år.

2018-12-20
Första dag för handel med Dalsspira Mejeri AB:s teckningsoptioner SPIRA TO 1 är den 2 januari 2019.

2018-12-18
Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade unit, SPIRA BTU, är den
20 december, 2018.

2018-12-17
Dalsspira mejeri AB avslutade den 15 november sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som övertecknades innebar att styrelsen beslöt att nyttja den övertilldelningsoption som fanns med i emissionsbeslutet. Totalt tillfördes Dalsspira 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,4 MSEK.

2018-12-13
För november 2018 uppgick försäljningen till 2 085 tkr (1 973 tkr) vilket motsvarar en ökning med 6 % jämfört med föregående år.

2018-11-19
Dalsspira mejeri AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 5,5 MSEK tecknades till 6,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 111 %. Med anledning av överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja den annonserade överteckningsoptionen. Därigenom tillförs bolaget ytterligare 0,6 MSEK. Dalsspira tillförs därmed 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 84 procent med stöd av teckningsrätter.

2018-11-05
För oktober 2018 uppgick försäljningen till 2 136 tkr (1 889 tkr) vilket motsvarar en ökning med 13 % jämfört med föregående år.

2018-10-29
Idag, måndag den 29 oktober inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 1,0 MSEK. Emissionen genomförs i form av units där varje unit är i form av en aktie och en teckningsoption. Emissionen är även öppen för nya investerare.

2018-10-19
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 med anledning av förestående nyemission.  

2018-10-16
Sista dag för handel i bolagets aktie (SPIRA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 18 oktober 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 19 oktober 2018.

2018-10-15
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 juni 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,0 MSEK.

2018-10-09
För september 2018 uppgick försäljningen till 2 007 tkr (1 865 tkr) vilket motsvarar en ökning med 8 % jämfört med föregående år.

2018-09-12
För augusti 2018 uppgick försäljningen till 2 188 tkr (2 078 tkr) vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med föregående år.

2018-09-12
Korrigering avser ackumulerad försäljning under året. I förgående rapport angavs 13 984 det skall rätteligen uppgå till 16 172 mkr.

För augusti 2018 uppgick försäljningen till 2 188 tkr (2 078 tkr) vilket motsvarar en ökning med 5 % jämfört med föregående år.

2018-08-28

Mikael Olsson ökar sitt aktieinnehav i Dalsspira mejeri AB. Efter Dalsspiras kvartalsrapport som släpptes i fredags, köper Mikael 294 000 aktier av getmjölksleverantörerna Anders och Elisabet Forsdahl.

2018-08-07
För juli 2018 uppgick försäljningen till 2 229 tkr (2 020 tkr) vilket motsvarar en ökning med 10 % jämfört med föregående år.

2018-07-06
För juni 2018 uppgick försäljningen till 1 989 tkr (1 948 tkr) vilket motsvarar en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Produktionsproblem påverkar getmjölks- och gräddförsäljning negativt under första veckan av juni.

2018-06-12
För maj 2018 uppgick försäljningen till 1 964 tkr (2 094 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Produktionsproblem påverkar gräddförsäljning negativt under maj.

2018-06-05
Kommuniké från Årsstämma den 5 juni 2018. 

2018-05-29
Ägare med motsvarande mer än 40% av rösterna i bolaget föreslår omval av Hans Jacobsson samt nyval av Malin Jakobsson (VD), Mikael Olsson och Göran Nyström.

2018-05-18
För april 2018 uppgick försäljningen till 1 797 tkr (1 956 tkr) vilket motsvarar en minskning med 8 % jämfört med föregående år. Minskningen i försäljningen beror på produktionsproblem med förpackningsmaskinen som påverkat mjölk- och gräddförsäljning under april. Gräddförsäljningen kommer vara fortsatt påverkad under maj.

2018-05-04
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

2018-04-09
För mars 2018 uppgick försäljningen till 2 180 tkr (2 043 tkr) vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Försäljningen är den högsta en enskild månad för bolaget.

2018-03-13
För februari 2018 uppgick försäljningen till 1 802 tkr (1 822 tkr) vilket motsvarar en minskning med 1 % jämfört med föregående år.

2018-02-15
Från och med maj 2018 kommer Dalsspira börja leverera mjölk till den offentliga verksamheten i Dalsland. Det rör sig om fyra kommuner och en omsättningsökning med ca 1 mkr årligen. 

2018-02-09
För januari 2018 uppgick försäljningen till 1 983 tkr (2 017 tkr) vilket motsvarar en minskning med 2 % jämfört med föregående år. 

2018-01-11
Som en följd av den registrerade företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB har aktieägaren Mikael Olsson ökat sitt innehav till över 10 % av röster och kapital.

2018-01-11
För december 2017 uppgick försäljningen till 2 121 tkr (2 250 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

2018-01-08
Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, SPIRA BTA, är den 10 januari 2018.  

2018-01-05
Dalsspira mejeri AB genomförde med stängning i november 2017 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som övertecknades tillförde Bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader.

2017-12-15
Pressmeddelandet har korrigerats. I ingressen angavs tidigare att försäljningen avsåg oktober. Försäljningen avser november. 

För november 2017 uppgick försäljningen till 1 972 tkr (2 039 tkr) vilket motsvarar en minskning med 3 % jämfört mot föregående år. 

2017-11-16
För oktober 2017 uppgick försäljningen till 1 889 tkr (2 082 tkr) vilket motsvarar en minskning på 9 % jämfört med föregående år.

2017-11-13
Den företrädesemission som Dalsspira mejeri AB genomfört under perioden 23 oktober – 9 november 2017 tecknades till 132 procent, varav 66 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,4 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under kommande vecka.

2017-10-20
Dalsspira mejeri AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 10 oktober och som genomförs har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter har företräde framför andra investerare att teckna sig. Emissionen är dock öppen även för andra investerare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

2017-10-17
Dalsspira har sedan tidigare lokala avtal med Ica Sverige och vissa av Coops lokala avdelningar för distribution och försäljning av det närproducerade komjölkssortimentet. Nu har Dalsspira avtalat om nationell försäljning till Ica Sverige och öppnat upp för Coop butiker i Stockholm och Skåne att handla hela Dalsspiras produktutbud.

2017-10-12
Sista dag för handel i bolagets aktie (SPIRA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 16 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 17 oktober

2017-10-11
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

2017-10-11
Med anledning av kommande nyemission tidigareläggs offentliggörandet av bolagets tredje kvartalsrapport till den 18:e oktober 2017. Rapporten kommer finnas tillgänglig på Aktietorget samt www.dalsspira.se

2017-10-10
För september 2017 uppgick försäljningen till 1 988 tkr (2 032 tkr) vilket motsvarar en minskning på 2 % jämfört med föregående år. 

2017-09-06
För augusti 2017 uppgick försäljningen till 2 078 tkr (1 900 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 9 % jämfört med föregående år. 

2017-08-30
Dalsspira Mejeri AB har gjort en överenskommelse med en innehavare av teckningsoptioner utgivna under 2015 om inlösen av optioner under augusti 2017. Totalt kommer 24.000 nya aktier att emitteras, vilket tillför Bolaget ca 0,2 mSEK.  

2017-08-17
Dalsspira fortsätter sin expansion och lanserar nu även yoghurt – en mild naturell och en mild vaniljyoghurt – gjord av 100% närproducerad komjölk från våra gårdar. 

2017-08-07
För juli 2017 uppgick försäljningen till 2 024 tkr (1 654 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 22 % jämfört med föregående år. 

2017-07-07
För juni 2017 uppgick försäljningen till 1 948 tkr (839 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 132 % jämfört med föregående år.

2017-06-09
För maj 2017 uppgick försäljningen till 2 094 tkr (175 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1 103 % jämfört med föregående år. 

2017-05-19
I januari i år lanserades den närproducerade mjölken och grädden på ICA Sverige i västra regionen av landet. Nu utökar alltså mejeriet listningen med crème fraiche till samma marknad. Dalsspira har sedan tidigare ett nationellt butikspackavtal med Ica om getmjölksprodukter. 

2017-05-11
Protokoll från årsstämma 2017.

2017-05-05
För april 2017 uppgick försäljningen till 1 956 tkr (135 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1 349 % jämfört med föregående år. 

2017-04-20
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

2017-04-04
För mars 2017 uppgick försäljningen till 2 043 tkr (155 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1218 % jämfört med föregående år. 

2017-03-30
Dalsspira mejeri AB har gjort en överenskommelse med innehavare av teckningsoptioner utgivna under 2015 om inlösen av optioner under mars-april 2017. Totalt kommer 120.000 nya aktier att emitteras, vilket tillför Bolaget ca 1,0 mSEK.

2017-03-10
För februari 2017 uppgick försäljningen till 1 822 tkr (131 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1291 % jämfört med föregående år. 

2017-02-24

Dalsspira lanserar under v. 11 gräddglass tillsammans med Gettergoda mejeriprodukter. Glassen är gjord av Dalsspiras närproducerade mjölk och grädde som ger en högre ersättning till bonden. Vi har tagit fram sex spännande smakkombinationer med huvudfokus på svenska råvaror som i några fall spetsas med exotisk ingrediens för den goda smakens skull. Glassen namnges efter korna som levererar mjölken till Dalsspira mejeri.

2017-02-10

För januari 2017 uppgick försäljningen till 2 017 tkr (159 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1168% jämfört med föregående år. 

2017-01-31

Dalsspira har fått förtroendet att fortsätta samarbetet med Ica centralt och utökar nu den befintliga listningen med ett regionalt avtal för den lokalproducerade komjölken. 

2017-01-05

För december 2016 uppgick försäljningen till 2 251 tkr (298 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 655% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-dec 2016 uppgår försäljningen till 13 550 tkr (1629 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 732%.

2016-12-07

För november 2016 uppgick försäljningen till 2 039 tkr (241 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 746% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-nov 2016 uppgår försäljningen till 11 306 tkr (1625 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 596%.

2016-11-17

I januari 2017 lanserar Dalsspira tillskottet till produktfamiljen. Sortimentet kommer att utvidgas med en naturell crème fraiche gjord av närproducerad grädde. Förutom crème fraiche har Dalsspira mjölk och grädde men även ett getmjölkssortiment som innehåller konsumtionsmjölk, yoghurt och ost av getmjölk. Crème fraichen kommer att säljas till alla butiker som idag köper hem Dalsspiramjölken.

2016-11-03

För oktober 2016 uppgick försäljningen till 2 082 tkr (82 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 2 440 % jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-okt 2016 uppgår försäljningen till 9 268 tkr (1384 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 570%.

2016-10-11

För september 2016 uppgick försäljningen till 2 032 tkr (201 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 911 % jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-sept 2016 uppgår försäljningen till 7 180 tkr (1302 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 451 %.

2016-09-09

För augusti 2016 uppgick försäljningen till 1 870 tkr (281 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 565% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-augusti 2016 uppgår försäljningen till 5 122 tkr (1 101 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 365 %.

2016-09-01

Dalsspira fortsätter att utveckla sin centrala avtal med ICA och kompletterar nu det listade sortimentet med både en svensk färsk Hallou-get (stekost) samt Geta-ost (feta ost typ gjord på getmjölk). Totalt sett finns ca 1470 ICA-butiker i landet som nu kan köpa Dalsspiras-produkter

2016-08-10

För perioden juli 2016 uppgick försäljningen till 1 655 tkr (164 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 909% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-juli 2016 uppgår försäljningen till 3 215 tkr (820 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 292%.

2016-07-14

För perioden juni 2016 uppgick försäljningen till 818 tkr (142 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 476% jämfört med föregående år. 

2016-06-20

Mejeriet står färdigt och i en veckas tid har Dalsspiras mjölk fyllt mejerihyllorna i butiker i Bohuslän och Dalsland. Dalsspira producerar mellan- och standardmjölk samt grädde baserad på råvara från gårdar i mejeriets närområde. Dalsspira betalar ett högre mjölkpris till bönderna för att de skall kunna leva av sitt yrke, behålla sina djur och hålla landskapet öppet.

2016-02-22

DalsSpira har tecknat ännu ett viktigt avtal för att kunna hålla planerad produktionsstart i det nya mejeriet i Färgelanda. Avtalet skrivs med Tetra Pak och gäller förpackningsmaskinen TR/7. 

2016-02-12

Dalsspira har tecknat avtal med ÅF Industry som totalleverantör om leverans av ett nytt mejeri som skall vara klart för produktion i juni 2016. Mejeriet kommer vid igångsättande att ha en total kapacitet om ca 14 000 liter mjölk per dag. 

2016-01-12

DalsSpira Mejeri AB har slutit nytt avtal med ICA. Det nya avtalet innebär att DalsSpiras getmjölksprodukter kan beställas från alla ICA-affärer i hela Sverige.

2015-12-21

Idag, måndag den 21 december är första handelsdag för DalsSpiras aktier på AktieTorget. Genom emissionen och noteringen blir det kombinerade get- och komjölksmejeriet DalsSpira det första noterade mejeriet i Sverige med drygt 470 aktieägare på noteringsdagen.