IP Certifikat för hög kvalitet

Vår produkter håller hög kvalitet och för att du ska känna dej trygg med våra produkter har vi kvalitetssäkrat dem. Dalsspira har godkänt certifikat för IP Livsmedelsförädling. Vår certifieringen garanterar dej som kund att vi uppfyller kraven.

IP Livsmedelsförädling är en standard för produktsäkerhet. Att vara godkänd innebär att ett företag genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Vill du veta mer vad IP certifiering innebär? Läs på www.svensktsigill.se.

Kvalitet i alla led

Våra närproducerade produkter bidrar till en bättre miljö, färre transporter och öppna landskap.

Se TV Väst´s film om oss på YouTube!