google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-07-17

De aktier som tillkom vid lösen av teckningsoptioner av serie TO 1 har nu registrerats hos Bolagsverket. Aktierna kommer att vara tillgängliga för handel på respektive persons VP-konto eller depå för de som löste in optionerna från och med den 26 juli 2019.