google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-11-03

Styrelsen i Dalsspira Mejeri AB undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.