google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-02-10

Styrelsen i Dalsspira mejeri har beslutat, med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 25 maj 2019, att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Dalsspira 4,6 MSEK före emissionskostnader. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK.