google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-11-11

Dalsspira Mejeri AB har skickat ut ett ackordsförslag till samtliga borgenärer. Svar på ackordsförslaget har erhållits av så stor andel av borgenärerna att styrelsen beslutat att i dag ansöka hos Vänersborgs tingsrätt om fastställande av föreslaget.