google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-12-12

Dalsspira Mejeri AB meddelar att styrelsen i dag beslutat om att avbryta företagsrekonstruktionen för bolaget och i stället ansöker om konkurs. Beslutet om konkurs baseras på att det inte gått att vända verksamhetens negativa resultatutveckling och kassaflöde. Styrelsen ser inga möjligheter att fullgöra de förpliktelser om att betala det belopp som skulle följa av en fastställd ackordsuppgörelse.