2016-02-22

DalsSpira har tecknat ännu ett viktigt avtal för att kunna hålla planerad produktionsstart i det nya mejeriet i Färgelanda. Avtalet skrivs med Tetra Pak och gäller förpackningsmaskinen TR/7.