2018-10-15

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 juni 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,0 MSEK.