2021-06-30

Under juni månad har ett samarbete om legoproduktion av Grillost till Wermlands mejeriet inletts. Grillosten kommer att säljas under Wermlands mejeriets varumärke till Wermlands kunder. Läs mer under bifogad länk.