2017-08-30

Dalsspira Mejeri AB har gjort en överenskommelse med en innehavare av teckningsoptioner utgivna under 2015 om inlösen av optioner under augusti 2017. Totalt kommer 24.000 nya aktier att emitteras, vilket tillför Bolaget ca 0,2 mSEK.