google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-03-30

Dalsspira mejeri AB har gjort en överenskommelse med innehavare av teckningsoptioner utgivna under 2015 om inlösen av optioner under mars-april 2017. Totalt kommer 120.000 nya aktier att emitteras, vilket tillför Bolaget ca 1,0 mSEK.