google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-04-08

Under perioden 21 mars – 5 april 2022 har innehavare av teckningsoptioner i Dalsspira mejeri AB av serie 2021/2022 TO2 kunnat teckna aktier med stöd av dessa. Totalt nyttjades 1 643 484 teckningsoptioner för teckning av 821 742 aktier, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 81,33 procent. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna har Dalsspira mejeri tillförts 960tkr före emissionskostnader vilka beräknas till femtiotusen kronor.