google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-15

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har i eftermiddag beslutat om att lämna in en ansökan om företagsrekonstruktion vid Vänersborgs tingsrätt. Ansökan om företagsrekonstruktion är en följd av den likviditetsbrist som bolaget haft som en följd av det ändrade köpbeteendet som blivit en effekt av covid-pandemin vilket påverkat verksamheten negativt. Styrelsen anser beslutet nödvändigt för att ge bolaget den tid som behövs för att genomföra operativa- och organisatoriska förändringar för lönsam tillväxt.