google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-16

Vänersborgs Tingsrätt har under eftermiddagen beslutat om företagsrekonstruktion för Dalsspira mejeri AB.