google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-01-05

För december 2016 uppgick försäljningen till 2 251 tkr (298 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 655% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-dec 2016 uppgår försäljningen till 13 550 tkr (1629 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 732%.