google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-02-10

För januari 2017 uppgick försäljningen till 2 017 tkr (159 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 1168% jämfört med föregående år.