google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-10-20

Dalsspira mejeri AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 10 oktober och som genomförs har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter har företräde framför andra investerare att teckna sig. Emissionen är dock öppen även för andra investerare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.