google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-03-15

Dalsspira mejeri AB (Dalsspira) offentliggör idag den 15 mars 2022 nyttjandekursen för teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO 2).