2019-04-01

I samråd med sin getmjölksleverantör har Dalsspira beslutat att stänga getmjölkssortimentet from april 2019.