2020-02-10

Dalsspira tidigarelägger bokslutskommunikén för 2019, nytt datum är onsdagen den 12 februari 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 februari, 2020.