2018-10-19

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 med anledning av förestående nyemission.