2017-11-13

Den företrädesemission som Dalsspira mejeri AB genomfört under perioden 23 oktober – 9 november 2017 tecknades till 132 procent, varav 66 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,4 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under kommande vecka.