google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-10-29

Idag, måndag den 29 oktober inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 1,0 MSEK. Emissionen genomförs i form av units där varje unit är i form av en aktie och en teckningsoption. Emissionen är även öppen för nya investerare.