2020-11-04

För oktober 2020 uppgick försäljningen till 2 242 tkr (2 527 tkr) vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 25 498 tkr (24 092 tkr), en ökning med 6 % jmf mot föregående år.