google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-08-12

För juli 2021 uppgick försäljningen till 2 599 tkr (2 970 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 16 322 tkr (18 649 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.