google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-15

För maj 2022 uppgick försäljningen till 1 945 tkr (2 222 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år.