google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-09-09

För augusti 2021 uppgick försäljningen till 2 070 tkr (2 431 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 18 392 tkr (21 080 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.