2021-02-09

För januari 2021 uppgick försäljningen till 2 146 tkr (2 537 tkr) vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med föregående år.