google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-11-08

För oktober 2021 uppgick försäljningen till 1 850 tkr (2 242 tkr) vilket motsvarar en minskning med 17 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 22 240 tkr (25 498 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.