google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-02-11

För januari 2022 uppgick försäljningen till 1 762 tkr (2 146 tkr) vilket motsvarar en minskning med 18 % jämfört med föregående år.