google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-03-09

För februari 2022 uppgick försäljningen till 1 770 tkr (2 304 tkr) vilket motsvarar en minskning med 23 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 3 532 tkr (4 450 tkr), en minskning med 21 % jmf mot föregående år.