google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-12-07

November påverkas negativt med ca 150 tkr i förlorad försäljning som mejeriet tvingats återkalla på grund av kvalitetsproblem med inlevererarad råvara.  Justerat för detta hade försäljningen uppgått till ca 1 679 tkr och en omsättningsminskning med 21% i november. För november 2021 uppgick försäljningen till 1 529 tkr (2 133 tkr) vilket motsvarar en minskning med 28 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 23 808 tkr (27 631 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.