google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-01-11

För december 2021 uppgick försäljningen till 2 305 tkr (2 376 tkr) vilket motsvarar en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 26 074 tkr (30 700 tkr), en minskning med 15 % jmf mot föregående år.