google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-04-05

För mars 2022 uppgick försäljningen till 1 671 tkr (2 495 tkr) vilket motsvarar en minskning med 33 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2022 till 5 204 tkr (6 945 tkr), en minskning med 25 % jmf mot föregående år.