2020-09-10

För augusti 2020 uppgick försäljningen till 2 431 tkr (2 564 tkr) vilket motsvarar en minskning med 5 % jämfört med föregående år.