google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-10-08

För september 2021 uppgick försäljningen till 1 998 tkr (2 431 tkr) vilket motsvarar en minskning med 8 % jämfört med föregående år.  Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 20 389 tkr (23 257 tkr), en minskning med 12 % jmf mot föregående år.