google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-08-12

För juli 2020 uppgick försäljningen till 2 970 tkr (2 657 tkr) vilket motsvarar en ökning med 12 % jämfört med föregående år.