google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-03-05

För februari 2020 uppgick försäljningen till 2 419 tkr (2 103 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.