google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-07-11

För juni 2019 uppgick försäljningen till 2 286 tkr (1 989 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 14 033 tkr (11 754 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.