2019-10-10

För september 2019 uppgick försäljningen till 2 311 tkr (2 007 tkr) vilket motsvarar en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 21 565 tkr (18 180 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.