google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-01-13

För december 2019 uppgick försäljningen till 2 626 tkr (2 267 tkr) vilket motsvarar en ökning med 16 % jämfört med föregående år.